AlfaExtraNet

Sklep - wyszukiwarka
Regulamin sklepu

Informacje Ogólne:

Alfa Extranet, zwany dalej Sklepem:


Biuro handlowe i magazyn sklepu znajduje się:
ul. Poświatowskiej 6
42-200 Częstochowa
 
Właścicielem Sklepu jest:
AENET.PL Sp. z o.o.
ul. Poświatowskiej 6
42-200 Częstochowa
NIP: 5732823212


Rachunki bankowe:
Santander Bank Polska S.A.,
89 1910 1048 2781 8676 2948 0001


mBank,
23 1140 2004 0000 3802 7273 4457

Alior Bank SA
84 2490 0005 0000 4530 0008 3154

SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX
EUR: PL 78 2490 0005 0000 4600 0006 3042
USD: PL 02 2490 0005 0000 4600 0006 3052

Santander Bank Polska S.A.
89 1910 1048 2781 8676 2948 0001

SWIFT CODE: WBKPPLPPXXX
EUR: PL 62 1910 1048 2781 8676 2948 0002
USD: PL 35 1910 1048 2781 8676 2948 0003

mBank
23 1140 2004 0000 3802 7273 4457


Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

Oferta:

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulowac zamówienie. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto.
Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki

Zamówienia i Realizacja:

Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych jednak przykładamy wszelkich starań aby towar był u klienta na dzień jutrzejszy po zamówieniu.

Zamówienia można składać:
za pośrednictwem strony
www.alfaextranet.pl

email'em na adres: biuro@alfaextranet.pl
lub inny podany na stronie sklepu.

Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usuniete.
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
O aktualnym statusie realizacji zamówienia klient jest informowany pocztą elektroniczną.

Wysyłka i koszty, zwrot towaru:

W przypadku dostarczania towaru Kurierem Klient pokrywa koszty przesyłki paczki w wysokości:

  • - paczki do 0 do 30 kg - 15zł netto przy płatności przelewem
  • - paczki do 0 do 30 kg - 17zł netto przy pobraniu
  • - paczki powyżej 30 kg - stawka jest ustalana dla konkretnego zamówienia o czym klient jest informowany i wynosi nie więcej niż stawka kuriera za transport danej przesyłki.


Formy Płatności:

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
-przelew na konto sklepu
-płatność za pobraniem

Reklamacje i Zwroty:

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera badź dystrybutora towaru.
Jeżli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
Reklamacji z powodu rożnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. W przypadku reklamowanego towaru Kupujący odsyła towar we własnym zakresie, po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła go na swój koszt. W przypadku gdy rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją koszt przesyłki po naprawie ponosi Kupujący.   Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:

AENET.PL K. Dymarczyk, D. Łuszcz Spółka Jawna
ul. Poświatowskiej 6
42-200 Częstochowa

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Ochrona Danych Osobowych:

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

Pozostałe Informacje:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: